18.05.2021.
   ARHIV

Najglasniji zvuk u istoriji?

U blizini vulkana tlo je veoma plodno, ali je živjeti u blizini vulkana vrlo je opasno! To nam svjedoči i primjer Kratakaua – vulkanskog otoka koji je nakon 200 godina mirovanja eksplodirao, 1883.g. Pretpostavlja se da je to bio najglasniji zvuk u zabilježen u istoriji- čuo se u krugu od 5000 kilometara.