18.05.2021.
   ARHIV

Kako nastaju zvijezde?

Zvijezde nastaju od oblaka gasa i prašine. Oblak se kovitla i njegov sadržaj se zgušnjava i grupiše u manje oblake. Oni se takođe uskovitlaju i zgusnu. Svaki od njih je protozvijezda, zvijezda u nastanku. Kad jednom materijal u jezgru protozvijezde dostigne kritičnu gustinu i temperaturu, nuklearna reakcija otpočne i oslobađa se energija. Rađa se zvijezda.