18.05.2021.
   ARHIV

Ko su bili šoguni?

Japanski vojni diktatori, poznati kao šoguni, ugrabili su vlast u čitavom Japanu od 12. do 19. vijeka. Iako su vladali u ime cara, u stvarnosti su oni bili istinski gospodari Japana. Vlast šoguna bila je doživotna i nasljedna, a carevi su bili obične marionete. Bukvalno značenje ove riječi jezapovjednik vojnih snaga. Iako je danas zvanični naziv za predsjednika vlade premijer, još uvijek se u običnom govoru za premijera koristi termin šogun.