18.05.2021.
   ARHIV

Šta je centripetalna sila?

Predmet koji se slobodno kreće prirodno će ići pravolinijski. Da bi se predmet kretao u krug, potrebna je centripetalna sila. Ova sila, koja vuče predmet prema centru kruga, stalno mijenja njegov pravac i ne dozvoljava mu da se kreće pravolinijski. Centripetalnu silu koriste npr. vozila da bi prošla krivinu.