10.05.2021.
   ARHIV

Kako dišu žabe?

Žabe imaju poroznu kožu, tako da voda i vazduh prolaze kroz njih, omogućavajući im da dišu putem kože kao i putem pluća. Većina vrsta dobro vidi i čuje. Imaju četiri noge, čija dužina se razlikuje od vrste do vrste. Veličina žaba varira od nekoliko centimetara do 40 cm koliko je dugačka zapadnoafrička žaba golijat. Među neobične vrste spada dlakava žaba – tokom sezone parenja mužjaku rastu dlake – i leteća žaba sa Bornea koja jedri između drveća.